• Pirms pirotehnikas lietošanas izlasiet instrukciju
 • Pērciet pirotehniku licencētos veikalos
 • Vēlams, lai šaušanas tuvumā būtu ūdens vai uguns dzēšamais aparāts
 • Nekad neeksperimentējiet vai necenšaties izgatavot pats savu pirotehnisko izstrādājumu
 • Pirotehniku glabā aukstā sausā vietā
 • Nekad nevērsiet pirotehniskos izstrādājumus pret cilvēku
 • Nekad nemetiet pirotehniskos izstrādājumus metāla vai plastmasas izstrādājumiem domātā konteinerā
 • Ja notrūkusi degaukla nemēģiniet to sameistarot paši
 • Līdz galam neizšāvušam klucim netuvojaties 15 min.
 • Pirotehniskie izstrādājumi jālieto ārā (sekojiet instrukcijai)
 • Pirotehniku var iegādāties no 18 gadiem
 • Pievērsiet uzmanību, lai skatītājs ir drošā attālumā
 • Apskatiet vai šaušanas vietai netraucē elektrības vadi vai koki
 • Pārliecinaties par to, ka pirotehniskie izstrādājumi ir drošā attālumā no mājām
 • Pārliecinaties vai apkārt nav sausa zāle, kura var viegli uzliesmot no dzirksteles
 • Pārbaudiet vēja virzienu, vējam ir jāpūš prom dūmi no skatītājiem
 • Nešaujiet pirotehniskos izstrādājumus liela vēja laikā
 • Izvēlaties salūtam līdzenu vietu
 • Nešaujiet pirotehniskos izstrādājumus alkohola reibumā
 • Ja kādam nav patīkama pirotehnikas šaušana, tad aizveriet logus un aizvelciet aizkarus, tas jūs pasargās no gaismas un skaņas
 • Nekad izlietotos pirotehniskos izstrādājumus nemetiet ugunskurā
 • Visdrošāk ir samesties ar draugiem pa kapeiciņai un lielāku salūtu pasūtīt profesionāļiem